Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Изграждане водопроводна мрежа на Стара Загора Лот 2

Проектът се финансира от: ЕБВР
Бюджет: 3 414 799.97 лв.
Начална дата: 08 Окт. 2007
Крайна дата: 10 Септ. 2009
Възложител ВИК - Стара Загора
Изпълнител Дъщерно дружество "Пи Ес Ай" АД

Изграждане водопроводна мрежа на Стара Загора Лот 2Основни видове строителни и монтажни работи, изпълнени на обекта:

  • изкопи - 20 079 м3;
  • подложки от пясък - 11 912 м3;
  • насип от заклинен трошен камък - 14 471 м3;
  • тръби ПЕВП от Ø63 до Ø355 - 10 161 м