Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Изграждане водопроводна мрежа на Стара Загора Лот 3

Проектът се финансира от: ЕБВР
Бюджет: 1 887 351.81 лв.
Начална дата: 08 Окт. 2007
Крайна дата: 14 Дек. 2009
Възложител ВИК - Стара Загора
Изпълнител Дъщерно дружество "Пи Ес Ай" АД

Основни видове строителни и монтажни работи, изпълнени на обекта:

  • изкопи - 11 252 м3;
  • подложки от пясък - 3 308 м3;
  • насип от заклинен трошен камък - 8 675 м3;
  • улични разпределителни шахти - 8 броя;
  • тръби ПЕВП от Ø40 до Ø63 - 6 м;
  • стъклопластови тръби Ø300 - Ø400 - 3 756 м;
  • стоманени тръби Ø80 - Ø200 - 41 м.