Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Изграждане на водопроводна мрежа на Стара Загора - Лот 1

Проектът се финансира от: ЕБВР
Бюджет: 1 027 903.28 лв.
Начална дата: 18 Окт. 2007
Крайна дата: 12 Февр. 2009
Възложител ВиК - Стара Загора
Изпълнител Дъщерно дружество "Пи Ес Ай" АД

Изграждане на водопроводна мрежа на Стара Загора - Лот 1Основни видове строителни и монтажни работи, изпълнени на обекта:

  • изкопи - 5 763 м3;
  • подложки от пясък - 2 227 м3;
  • насип от заклинен трошен камък - 3 408 м3;
  • улични ревизионни шахти - 4 броя;
  • тръби ПЕВП от Ø25 до Ø315 - 3 642 м.