Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Инженеринг на пречиствателна станция в гр. Троян

Проектът се финансира от: ОП "Околна среда" 2007 – 2013
Бюджет: 8 057 097 лв.
Начална дата: 19 Авг. 2009
Крайна дата: 28 Февр. 2011
Възложител Община Троян
Изпълнител Обединение "Трейс инженеринг"

„Инженеринг - проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - II-ри етап, биологично пречистване в гр. Троян”; Позиция 2 - „Изграждане на канализация на гр. Троян – част Главен колектор IV и Профили: I-7, IV-12, IV-21, VII-2 и VII-8”.

Обособена позиция I: Инженеринг и изграждане на билогичното пречистване
Проектът предвижда да бъде извършен инженеринг на втори етап на пречиствателната станция в града, където ще става биологично пречистване на отпадъчните води. Избрана е уникална технология на германската фирма "Биоуъркс" (Bioworks Verfahrenstechnik GmbH), която ще бъде приложена за първи път в България. До момента пратиката е изпитана в над 750 пречиствателни станции в света с еквивалент жители от 300 до 3 милиона. При нея почти целият биологичен процес се осъществява в един общ басейн, а управлението му е напълно автоматизирано. Технологията позволява значителна икономия на площи и инвестиции в строителството в сравнение с класическите методи. Освен това, тя предполага и значително по-ниски експлоатационни разходи - 0,02 евро на куб. м при средно приета норма за експлоатационни разходи за ЕС 0,30 евро на куб. метър.
 
Проектът се финансира от  ОП  "Околна среда" 2007 – 2013 и е на стойност 8 057 097 лв. От тях 6 311 738 лв. са осигурени от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, 1 577 934 лв. са национално съфинансиране, а 167 424 лв. са от бюджета на Община Троян.
 
Изпълнител на обособената позиция е Обединение "Трейс инженеринг" с партньори: "Хидрострой" АД - Троян, "Трейс Груп Холд" АД, "Идеал пайп" ЕООД - Трън, и германската "Биоуъркс".
 
Инженер консултант е Сдружение "ПК 2000-Аква" - София, с парньори "Пътконсулт 2000" ЕООД - София и "Акваинс" ЕООД – София.
 
Допълнителна информация:
 
Уникална за България германска биотехнология е внедрена в пречиствателна станция за отпадъчни води в град Троян. Тя се прилага за първи път у нас. Изпитана в над 750 пречиствателни станции в света с еквивалент жители от 300 до 3 млн. и отговаря 100% на европейските изисквания за отпадъчни води. Процесът на отстраняване на биогенните елементи се осъществява в общ басейн чрез специално аериране на водите. Благодарение на използваната технология водата, която излиза от пречиствателната станция в града, ще е бистра и с най-високо технологично качество, подходяща за поливане и други нужди. Управлението на процеса е 24-часово, напълно автоматизирано. Технологията за биологично пречистване на водите принадлежи на германската фирма „Биоуъркс” (Bioworks Verfahrenstechnik GmbH). Технологията постига значителна икономия на площи и инвестиции в строителството в сравнение с класическите методи за пречистване. Самата пречиствателна станция струва около 5 млн. лв. От тях машините и съоръженията са 3 млн. лв., а строителството на обекта – останалите 2 млн. лева. Новаторската технология е по-малко ресурсоемка при експлоатацията – дава разход от 0,02 евро на куб. м при средно приета норма на експлоатационните разходи за ЕС от 0,30 евро на куб. м. Внедряването на биометода няма да оскъпи разходите за пречистване на отпадъчните води. Пречиствателната станция в Троян има капацитета да поеме отпадъчните води и на околните села – Орешак и Черни Осъм.