Дейности

  

Метрополитени

Разширение на метрото в София; Участък: бул. П. Евтимий - бул.Черни връх

Бюджет: 170 352 036 лв.
Крайна дата: 31 Авг. 2012
Възложител "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Проект за разширение на метрото в София; Втори метродиаметър; Обособена позиция № 2: Участък – бул. „Патриарх Евтимий”  - бул. „Черни връх”.

  • изпълнение на конструкции и архитектурно оформление на 3 метростанции; в т. ч. завършване на частично изградени конструкции в участъка „НДК – Музей „Земята и хората”.
  • изграждане на двупътни участъкови тунели с обща дължина 2,7 км;
  • разработка и изпълнение на диспечерски системи за управление на движението, електроснабдяването и санитарно-техническите съоръжения;
  • доставка и монтаж на оборудване за транспортна автоматика за управление на влаковете и регулиране на скоростта на движение;
  • комплексно оборудване и изграждане на система за електроснабдяване със 7 тягово-понизителни ел. станции, станционни и линийни съоръжения;
  • доставка и монтаж на система на влакова радиовръзка, диспечерски връзки, аудиовизуални и други слаботокови системи.

Допълнителна информация :

Обединение „Метро Трейс” изгражда втория подучастък на разширението на метрото в София  - „Пътен възел Надежда – Централна жп гара - пл. „Св. Неделя” – НДК - бул. „Черни връх”. Обособена позиция ІІ включва строителството на трасето от „бул. П. Евтимий” до бул. „Черни връх”. То е с дължина 2,6 км и 3 метростанции.

Разширението на столичното метро се реализира по ОП „Транспорт” на Европейския съюз. Първата копка беше направена на 14 декември 2008 г. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програмата „Транспорт" 2007-2013 г. по приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността на превозите на пътници и товари".

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ от ОП „Транспорт" е 185,19 млн. евро. Реалната обща стойност на проекта, съгласно сключените договори за изпълнение 247,146 млн. евро. Допълнителното финансиране на проекта, в размер на 61,952 млн.евро, е осигурено от Столична община.

Участъкът, включен в проекта, е с дължина 6,4 км и 7 метростанции. Трасето обхваща едно от най-натоварените направления на града и свързва централната градска част с основните транспортни възли на столицата - централна гара и централна автогара, основните входно - изходни артерии, както и с първата линия на метрото и с големите жилищни комплекси.
 

Метростанция „Национален дворец на културата” е разположена пред Националния дворец на културата. Тя ще обслужва, както най-големия културен център в страната, така и плътно застроената част на града около бул. „Витоша” и бул. „Патриарх Евтимий”.

Метростанция „Eвропейски съюз” е ситуирана в началото на квартал “Лозенец” до натовареното кръстовище на бул. "Черни връх", бул. "Арсеналски" и бул. "Св. Наум". Част от конструкциите на метростанции „НДК” и „Свети Наум”, както и тунелите между тях, са изградени заедно със строителството на НДК. 
 
Последната метростанция от участъка - „Джеймс Баучер” е разположена под пътното платно на бул. Черни връх в плътно застроената част на кв. ”Лозенец”, между пресечката му с бул. Джеймс Баучер и ул. „Елин връх”. Вследствие на значителния наклон на трасето между метростанция „Свети Наум” и метростанция „Джеймс Баучер”, перонът на последната станция от участъка и тунелите след него, за смяна на посоката на движение на влаковете, са разположени на дълбочина около 10 - 12 м, поради което над тях е предвиден подземен паркинг за около 620 паркоместа.
 

Обединение „Метро Трейс” е с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД. Партньори са „Трейс София” ЕАД  и „СБ Инженеринг” АД.