Дейности

  

Метрополитени

Трета метролиния в София по Обособена позиция № 2 с две метростанции и жп спирка

Проектът се финансира от: Европейски фонд за регионално развитие и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020
Бюджет: 95 135 577 лева без ДДС
Начална дата: 15 Май 2017
Възложител "Метрополитен" ЕАД
Изпълнител Обединение "Горна Баня"

„ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - "БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" -БУЛ."ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ", ВТОРИ ЕТАП – ОТ КМ 11+966,34/11+941,33/ ДО КМ 15+749,00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Участък от км 14+277.56 до км 15+749.00 с дължина 1471.44 м, 2 /две/ подземни метростанции и ж.п. спирка.“

Настоящият договор включва проектиране и строителство на участъка по  Обособена позиция № 2. Предвижда се да бъдат изградени две подземни метростанции (МС 17 и МС 18) и  два тунелни участъка, от МС16 до МС17 по Нов австрийски способ и от МС17 до МС18  по милански способ. МС 17 и МС18 ще се изпълнят по милански способ. Към МС18 има прилежащ  линеен пункт с бретел и жп спирка.

„Трейс Груп Холд“ АД изпълнява строителството на МС 18, прилежащият към нея линеен пункт с бретел и жп спирка. Метростанцията е разположена в западната част на ж.к. "Овча купел", напречно под ул. „Бойчо Бойчев“(Софийски Околовръстен Път) и ще бъде свързана с жп линията София-Перник-Радомир посредством новоизградената жп спирка и пешеходна връзка между тях.

Избрана е технология за изпълнение на МС 18 по милански способ и укрепване с шлицови стени с цел минимално затруднение на движението по ул. „Бойчо Бойчев“.

Прилежащият линеен пункт с бретел ще бъде изпълнен по Нов Австрийски тунелен метод с цел минимизиране на влиянието на строителството в района.

Бъдещата жп спирка представлява интермодална връзка на жп транспорта по линия София-Перник-Радомир и Софийското метро. Перонът към жп спирката ведно с метростанцията ще бъдат осигурени съгласно изискванията на Наредбата за достъпна среда.

Общата дължина на метроучастъка е 1 505,72 м. Договорът предвижда също цялостното оборудване на двете метростанции, тунелните участъци и жп спирката.  

Видео от МС 18 Горна баня можете да видите тук