Дейности

  

Поддържане на пътища

Текущ ремонт и зимно поддържане на територията на ОПУ Ловеч

Проектът се финансира от: Агенция „Пътна инфраструктура”
Начална дата: 30 Март 2015
Крайна дата: 30 Март 2019
Възложител Агенция „Пътна инфраструктура”
Изпълнител Обединение "Трейс Прибор", с водещ партньор "Трейс Груп Холд" АД, АД с партньори: “Пътприбор” ООД, „Инфрастрой“ ЕООД, „Пи Ес Ай“АД

Договор за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на ОПУ Ловеч (732.174 км).

  • зимно поддържане;
  • земни работи;
  • пътни работи;
  • асфалтови работи.