Дейности

  

Поддържане на пътища

Текущ ремонт и зимно поддържане на територията на ОПУ Ямбол

Проектът се финансира от: Агенция "Пътна инфраструктура"
Начална дата: 27 Ноем. 2014
Крайна дата: 31 Март 2019
Възложител Агенция "Пътна инфраструктура"
Изпълнител ДЗЗД "Ямбол" , с водещ партньор "ПФС Мостинженеринг" АД

Договор за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на ОПУ Ямбол (597  км).

  • зимно поддържане;
  • земни работи;
  • пътни работи;
  • асфалтови работи.