АПИ: Напредва работата по пътните отсечки от лот 13

5 Ян. 2011

Напредва работата по трите пътни отсечки от лот 13,  съобщиха от АПИ. Те са с обща дължина 22,6 км и са включен в  първия етап на Оперативна програма „Регионално развитие" (ОПРР).

На територията на област Хасково попадат две от отсечките - път ІІІ-597 Дъбовец - разклон Малки Воден и път ІІІ-663 Чирпан - Димитровград. Път ІІІ-5071, свързващ населените места Чифлик - Горна крепост - Стремци - Черноочене е на територията на област Кърджали. Ремонтът на пътните отсечки, включени в Лот 13, започна в началото на септември и към момента напредъкът по изпълнените пътни дейности е около една трета.

Рехабилитацията на път III-597 Дъбовец - разклон Малки Воден има важно значение за осъществяване на връзка на община Ивайловград с общините Маджарово и Любимец. Пътят има връзка с международния път I-8 /E-80/ Калотина - София - Пловдив - Свиленград - Турция и Гърция, и връзка с бъдещия нов граничен пункт Ивайловград - Славеево - Кипринос. Изпълнени са повечето подготвителни и земни работи за участъка, като при наличието на добри метеорологични условия ще се изпълнят и предвидените асфалтови и пътни работи.
 
Участъкът от път III-663 Чирпан - Димитровград свързва община Димитровград с общините Чирпан и Симеоновград. Също така прави връзка с път І-5 (Е-85) Маказа - Хасково - Стара Загора - Русе и по този начин осигурява достъп на населението до външните граници на Р. България. Рехабилитираният пътен участък ще осигури връзка с път ІІ-66 (Е-773) Пловдив - Чирпан - Ст. Загора - Сливен - Бургас и АМ "Тракия" в посока София. За този участък също са изпълнени повечето подготвителни и земни работи и при наличието на добри метеорологични условия ще се изпълнят и предвидените асфалтови и пътни работи.
 
Път ІІІ-5071 Чифлик - Горна крепост - Стремци - Черноочене е разположен на територията на общините Кърджали и Черноочене. От този път се осъществява връзката с Археологическия комплекс "Перперикон" - обект с национална значимост в областта на културното и историческото наследство. Към момента са изпълнени повечето земни и подготвителни работи на участъка, както и частично асфалтови и пътни работи - фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, полагане на битуминизиран трошен камък, доставка и полагане на бетонови бордюри и др.
 
Тази първа цялостна рехабилитация на пътните отсечки е възможна благодарение на финансовата подкрепа от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Стойността на проекта е 15 225 388.84 лева. Изпълнител на строителството е Обединение „Трейс Родопи", строителен надзор е фирма „Екоинженеринг" ЕООД гр. Кърджали. Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е 12 941 580.51 лева.