Боян Делчев пред infostock.bg: "Запазена марка на Трейс Груп Холд са младите мениджърски екипи"

7 Авг. 2018

По повод повишението на акциите на "Трейс Груп Холд" АД през м. юли 2018г. infostock.bg публикува интервю с инж. Боян Делчев, Главен изпълнителен директор на холдинга и член на Управителния съвет. Материалът акцентира върху доброто борсово представяне на компанията и значителния дивидент (в размер близо 29% от реализираната печалба), раздаден на акционерите. В интервюто инж. Делчев споделя за предстоящите ключови инфраструктурни проекти в България, за бъдещите инвестиционни намерения на Трейс в Сърбия и новорегистрираните клонове на дружеството в Украйна и Македония. Главният изпълнителен директор подчертава, че целта на Трейс да се утвърди като гъвкава европейска компания изисква портфолио, което включва не само всички отрасли на инфраструктурното строителство, но и изграждане на пречиствателни станции, ВиК проекти, екологични проекти, високо строителство. Инж. Делчев специално коментира политиката на холдинга при откриването и изграждането на млади специалисти и мениджъри: "Как и на какво научаваме младия специалист и работник, за да бъде успешен, е наша отговорност. Сълзите в очите, предизвикани от радостта и удовлетвореността от свършената работа, превръщат минусите в плюсове - те са „компенсацията", те са критерият, че е имало инфарктни ситуации, обратно броене, афект, но не и провал." 

Цялото интервю може да прочетете тук.