Доброволци от "Трейс - Пътно Строителство" участваха в залесяване на нова гора до Стара Загора

10 Ноем. 2019

Доброволци от „Трейс - Пътно строителство“ се включиха в общоградската кауза „Стара Загора - най-зеленият град в България“. Първата акция от кампанията, наречена "Да си отгледаме гора, засаждайки 10000 дръвчета за един ден", се проведе на 9 ноември 2019 г. в района на „Дъбрава“, на мястото на опожарената през 2007 г. „Магарешка поляна“.

Доброволците от Трейс засадиха дъбови фиданки. От българския писател акад. Антон Дончев знаем следната притча за Климент Охридски и дъбовете: „Изправя се един монах пред Климент Охридски и казва: построихме тук нови къщи, нови черкви, но пътеките до тях са голи. Трябва нещо да посадим, да има сянка, да пеят птички, да растат цветя. Добре, казал епископът, но какво да посадим? Най-бързо ще израснат тополите, ябълките или липите, отвърнал монахът и добавил: Те обаче са „женски” дървета, меки, не стават за нищо. Нито греда може да направиш от тях, нито мост, нито къща да построиш. Какво тогава да посадим, попитал Охридски? Ами най-добре е дъбове, отвърнал монахът, но като гледам белите ни бради, нито аз, нито вие ще минем под сянката на тези дъбове”. Нищо, казал Св. Климент Охридски, още днес садете дъбове.

По повод инициативата кметът на града Живко Тодоров сподели: „Моята идея е да ангажираме града в озеленяването и да подобрим горския фонд около Стара Загора. Всичко това е важно за чистотата на въздуха, който дишаме и това Стара Загора да става все по-зелена. Благодаря на всички, които са тук и подкрепят идеята. Залесяването ще е традиционно. (...) Сигурен съм, че доброволците ще стават все повече“.

Преди няколко месеца, на Цветница, отбор доброволци на „Трейс“ участва в „ак(а)ция“ за "Новата гора на София“, която се намира в кв. “Суходол“. Желанието на Столична община е да превърне старото сметище в широколистна гора.

Благодарим на всички наши доброволци и техните семейства за времето и ентусиазма, с които увеличиха дръвчетата и в новата гора на Стара Загора!