Започва рехабилитацията на жп линията Пловдив – Бургас

8 Февр. 2011
Днес, 08.02.2011 г., бе подписан договорът между „ДЖИ СИ ЕФ - СК-13 - ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ” и ДП ”Национална Компания Железопътна инфраструктура” София за възлагане на обществена поръчка № 2010/S-181-275944 с предмет „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас по обособени позиции:
 
Обособена позиция № 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово - Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км.;
 
Обособена позиция № 2 - Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Завой до км 190+590 в междугарието Ямбол - Завой и Завой – Зимница от км192+706 до входната стрелка на гара Зимница/, включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгърната дължина на железния път 120 км.;
 
Обособена позиция № 3 - Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски - Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат - Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км.
 
Проектът се финансира от Кохезионен фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 на ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г.
 
Акционери в Консорциума са:„ДЖИ СИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРАЛЕ КОНСТРУЦИОНИ ФЕРОВИАРИЕ” АД- притежава 60% от капитала,  "Трейс Груп Холд” АД – 20% от капитала и „СК-13 Трансстрой” АД – 20% от капитала.
 
Стойността на договора за трите позиции общо е 380 362 620,30 лева. Срокът за изпълнение е 65 седмици за Позиция 1, 165 седмици за позиция 2 и 135 седмици за позиция 3.
 
Рехабилитацията на жп линията Пловдив - Бургас ще скъси с повече от един час времето за пътуване по това направление и ще позволи да се развиват скорости от 130 до 160 км/ч. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на официалното подписване на договора за рехабилитация на жп линията Пловдив - Бургас.
 
Договорът бе подписан от Милчо Ламбрев, генерален директор на Националната компания "Железопътна инфраструктура" и Едуардо Росси, управител на консорциума "Джи Ес Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра", който спечели търга. На подписването присъстваха и главният изпълнителен директор на „Трейс Груп ХолД” АД инж. Цветан Цонев и изпълнителният  директор на "СК-13 ХОД-ИНГ" АД д-р инж. Цветанка Нешева, които са управляващи консорциума заедно с Едуардо Роси.
 
Министър Цветков отбеляза, че благодарение на проекта ще се открият много работни места, което реално ще се почувства в този регион на страната. Той изрази задоволство, че при повторното провеждане на търга на държавата са спестени 110 млн. лв, което по думите му е твърде голяма сума.
 
Консорциумът, спечелил търга, включва българска и италианска фирма и започва паралелно да работи по трите участъка, каза още министърът на транспорта.
 
Железопътната линия Пловдив - Бургас е част от TINA мрежата и паневропейски транспортен коридор 8. Съществуващата железопътна линия Пловдив - Бургас е електрифицирана, с обща дължина 292 км.