Инж. Стойко Мешков е „Строител на годината 2019“ на „Трейс Груп Холд“ АД

4 Дек. 2019

Строителството на Магистрала Е75, южната част на паневропейския Коридор №10 в Р Сърбия, участък: Гърделица – Царичина Долина, е петгодишното изпитание за младия екип на инж. Стойко Мешков, чието успешно завършване през м. май на 2019 година получи признанието на своите колеги.

Залата избухна във възторжени аплодисменти след като председателят на УС на Холдинга г-жа Десислава Любенова обяви името на първия сред равни инж. Стойко Мешков. Освен инж. Мешков, още четирима инженери бяха сред номинираните - инж. Александър Илиев и инж. Владислав Петров за строителството на част от Трети метродиаметър на столичното метро; инж. Васил Шилов, ръководител проект на рехабилитацията на жп участък Оризово - Скутаре и прилежащите гари, и инж. Илия Недев за реконструкцията на надлез в Стара Загора.

В словото си г-жа Любенова подчерта: „Тази година 48 колеги от мениджмънта на „Трейс Груп Холд“ АД имаха възможност да номинират свои колеги. Тази номинация има особена принадена стойност, защото си отличен от колеги, с които се съревноваваш.“ При връчването на наградата г-жа Любенова поздрави инж. Мешков за проявения хъс, постоянство, характер и коментира: „Тази награда е скъпа за всички ни, защото инж. Мешков работи с един екип от изключително млади хора, за тях това беше най-голямото и трудно предизвикателство и се справиха прекрасно. Те оставиха следа и път и защитиха професионализма на българските строители. И както многократно Възложителят от „Коридори“ отправяше благодарност за свършената работа, защото знаеше с какви трудности и форсмажори трябваше да се сблъска колектива там, така и ние Ви казваме „Хвàла, инж. Мешков, хвàла и на Вас, колеги.“

Дванадесетият носител на специалната награда на „Трейс Груп“, инж. Мешков, с думи, идващи от сърцето заяви: „Екипът ни е млад и всички са тук. В него има сръбски и български инженери… тази награда е и ваша! Благодаря на всички колеги от „Трейс Груп“, които са оценили работата, която сме свършили. Един обект не може да се свърши от един човек и един екип, свършихме я с цялата структура. Всички бяха зад нас, когато не достигат машини, когато трябва  помощ с хора, с решения, с работа. Благодаря на инж. Делчев за подкрепата, на проф. Михайлов, който въпреки трудностите е казвал, че ще се справим и с това - давал е сила на всички, за да продължим.“

Победителят инж. Мешков получи умалено копие на скулптурата на Ставри Калинов „Пътят е живот“, поставена пред офис сградата на Трейс в Стара Загора, и 2860 поименни акции на „Трейс Груп Холд“ на равностойност 10 000 лв.

Празникът продължи с Театралната Коледа на Трейс. Трета поредна година партньори, приятели и колеги на Холдинга се впускат във вълнуващо театрално преживяване. Спектакълът, който Трейс подари на своите гости и служители, бе „Секс, наркотици и рокендрол“, с участието на проф. Ивайло Христов, Добрин Векилов-Дони и Коцето Калки.

 

Младите инженери от екипа на „Строител на годината 2019“, инж. Стойко Мешков

Инж. Павлина Манева, ръководител ПТО на обекта: 

„Днес, когато се връщам към началото на строителството, разбирам колко заедно съм израснала с обекта, той е 80% от моя инженерен трудов стаж . Но, определящо е не времето. Човек израства чрез справяне с трудности. Изграждането на магистралния път в Гърделичката клисура беше: преодоляване на трудност в кратки срокове, няма време за отлагане- препроектиране, срутване, свлачища, буйна река, действаща жп линия, преместване на път …предизвикателствата бяха лавинообразни. На един такъв обект можеш да научиш всичко, необозримо ми е дали има друг вид трудност, която мога да срещна в работата си. Благодарна съм на проф. Михайлов за доверието, което ми гласува, на инж. Стойко Мешков, за всичко което научихме заедно, преминавайки през предизвикателствата, на колегите, които са строители- джентълмени: няма нещо, което съм поискала да се изпълни в работата и то да не стане. Вярвам, че каквото има да се случва оттук нататък ще бъде добро!“

Инж. Симеон Иванов, ПТО на обекта:

„Когато дойдохме в Гърделичката клисура видях една девствена природа, гори, скали, река… къде е мястото, от къде ще мине трасето на автомагистралата, питах аз.  Днес, когато откриваме пътя се чувствам удовлетворен и смело мога да кажа, че всичко което може да се види в пътното строителство е събрано в 5 км. - освен обичайните изкопи, насипи, асфалтови работи, тук ние изградихме много подпорни съоръжения: стоманобетонови стени, пилотни стени, армирани насипи, габионни стени, защитата на откоса в цифри е 18 000 кв.м. Най-високата точка на изкопа е 60 м. Трасето на магистралата следва естествения терен, от една страна запазване на природата, от друга намаляване обема СМР. Двете нивелети са разделени, на различни нива, което наложи изпълнение на стоманобетонни стени. Съществуващия път го изместихме над магистралния, направихме и регулация на реката. Отначало извършвахме дейности в разстояние 100-200 м, мога да кажа че ключовият момент за разгръщане на строителството бе изместването на пътя. Изградихме дренажна система, която пречиства водата преди да се влее в р. Южна Морава.

Природата е страшна, но инвеститорът разчита на нас да се справим. За това ни е избрал, защото имаме опита да решаваме проблемите. На обекта геологията се оказа различна на всеки 100-200 м, което наложи да препроектираме и да строим, без да се променят сроковете… и тогава „косата ти побелява“, но сърцето ти празнува. Ние бяхме най-младия екип от изпълнителите на петте ЛОТА. Но бяхме изрядни. Инж. Делчев, изпълнителният директор на Холдинга, винаги беше зад гърба ни, участваше в оперативки, в съставянето на графиците, в решенията. Благодарен съм на проф. Михайлов за знанията, които ни даде като студенти и възможността да работя в Трейс, на инж. Манева, моят първи ръководител, на Стойко за поканата да работя на такъв обект - сложна математическа задача, която решихме с колегите стъпка по стъпка.“

Инж. Милош Златкович и инж. Даниел Милеонович, мостоваците:

„Всичко, което се учи в Универитета е събрано в този обект, но по много. Голям проект, който изисква поредица от правилни решения, нямаш право на грешка, за да продължиш на следващия етап. Взаимодействието между човешкия ум и дейности с природата е изпитание. Във всеки момент, когато нещата вървяха по план и когато сме имали проблеми винаги сме усещали подкрепата на ръководството на Трейс."

Мария Трайков, финансов директор на проекта: 

„Преди 15 години, когато завършвах средното си образование, избрах да се явя на матура по география. Темата, която се падна бе: Историческо и икономическо развитие на Гърделичката Клисура. Преди няколко години съдбата отново ме върна в темата. Ако трябва сега да пиша, бъдещето, за което ще разкажа, ще е различно."