Инж. Стойко Мешков от „Трейс“ за epicenter.bg: "Ние сме строители с голям международен опит и това ни прави конкурентни на международния строителен пазар"

12 Февр. 2019

В интервю за информационния сайт epicenter.bg инж. Стойко Мешков - един от изпълнителните директори на "Трейс Сърбия" АД, споделя за предизвикателствата и постиженията в пътното строителство. Инж. Мешков е и ръководител обект на участък от изграждащата се в момента магистрала Е 75, част от Коридор 10 в Сърбия: Гърделица – Царичина долина, лот 2: път и мостове от тунел „Предеяне“ до Царичина Долина. Това е най-сложната отсечка от инженерна гледна точка: директното трасе на магистралата се развива в силно пресечен планински терен, в долината на река Южна Морава, като успоредно на нея преминава и електрифицирана еднопътна жп линия, както и двулентов главен път Е75 (преди изграждането на магистралата този първокласен път няма алтернатива).

В интервюто Инж. Мешков разказва за историята на "Трейс" в Сърбия, за изграждането на една нова структура и реализираните проекти в съседната ни страна. 

"Всяка промяна е трудна", споделя той и изтъква, че създадените от "Трейс" екипи включват сръбски инженери и специалисти. "Изгради се доверие и се работи професионално съобразно сръбското законодателство."

"Имаме договори за текущо поддържане на около 2000 км републикански и общински пътища, на практика – цяла Югоизточна Сърбия, около 28 сръбски общини. Ние първи приключихме своя обект от европейския магистрален път Е 80, участък Ниш - Димитровград, в края на 2017 г. бе официалното откриване." 

Инж. Мешков говори за мащабите на текущите проекти, изпълнявани от "Трейс Сърбия": "При нас има обекти, които са в 24-часов режим на работа. Такъв обект е Е75 от Коридор 10, участъкът от Гърделичката клисура. (...) По време на строителството не сме спирали движението на влаковете, нито по първокласния път (бел. ред.: той е единственият път към Македония и Гърция, поради което е изключително натоварен). Река Южна Морава е буйна, когато се изпусне язовира, нивото на реката се покачва с 3 м за два часа, което усложняваше допълнително временните преминавания на обекта. Част от проекта е укрепването на откоса, който е с дължина 550 м, като в най-високата си част е 60 м. ... По цялата дължина на новия магистрален път лявото и дясното платно са с различни нивелети, което определя изграждането на подпорни конструкции."

"Мостовите съоръжения са 6, най-високият е с височина 14 м, а най-дългият мост е 525 м, най-големият отвор е 55 м. Три пъти преминаваме над реката и два над жп линията. Използваните досега греди са до 45 м.". Инж. Мешков подчертава, че в рамките на строящия се в момента Коридор 10 в Сърбия толкова сложен участък досега не е изграждан. "Ако трябва да търсим аналогия, може би Кресненското дефиле ще има подобни характеристики."

На въпрос за оценката след качествено изпълнената работа и човешкия принос към проектите инж. Мешков споделя, че "през XXI век най-голямата битка е за хората, които знаят и могат, и са готови да работят. Този капитал се създава бавно и трудно, изисква се много труд, подходящи условия и учители, които са готови да ти дадат най-ценното: своя опит, подкрепа в труден момент, да бъдат твоя опора. В „Трейс“ работим по международни договори, с международни проектанти и надзор. Ние сме строители с голям международен опит и това ни прави конкурентни на международния строителен пазар."

Цялото интервю можете да прочетете тук.

Още за постиженията на "Трейс Сърбия" и строителството на магистрала Е 75 в Гърделичката клисура четете и в материали във в-к "Труд" и "Епицентър"