Министърът на транспорта Росен Желязков инспектира строителните дейности по рехабилитацията на ЖП участък Скутаре - Оризово

10 Дек. 2018

86% от модернизацията на жп отсечката Скутаре-Оризово е завършена. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на инспекцията на проекта, който се изпълнява от обединение „Европейски железници“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД. Инспекцията бе извършена в края на ноември т.г.

„По-голяма част от работата по жп трасето е изпълнена. Остава по-трудната и по-важната задача от гледна точка на пътниците – да бъде подобрен комфортът и да се намали времето за пътуване”, посочи Желязков. По думите му, за да бъде използван рационално целят капацитет на жп линията София-Бургас, е необходимо закупуването на нови мотрисни влакове, с което ще се намали времето за пътуване под 4 часа. Според транспортния министър до тогава за клиентите на БДЖ трябва бъдат осигурени по-чисти и по-уютни условия, в рамките на наличния подвижен състав.

По време на проверката министър Росен Желязков беше придружаван от генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Красимир Папукчийски. Двамата посетиха още жп гарите Белозем и Оризово, които също са обновени в рамките на проекта.

Ръководител на рехабилитацията на 26-километровият участък между Скутаре и Оризово и прилежащите гари е инж. Васил Шилов.

Обектът е разделен на два етапа на изпълнение:

Първият включва гара Белозем (коловози и стрелки страна Оризово) и междугарие Белозем – Оризово. Рехабилитирани са приблизително  10,2 км железен път, вкл. водостоци и мостове, изграден е нов дъгов мост при км 42+036, подменена е контактната мрежа в участъка с нова.  Дейностите са извършени в режим на пълно прекъсване на влаковото движение в периода 04.09.2017 г. – 26.11.2017 г.

В гара Белозем са рехабилитирани коловози 2 и 3. Изградена е нова дренажна система в гарата, както и нов водосток при км 32+741, отводняващ едновременно и гара Белозем, и северната част на селото. Рехабилитирана е контактната мрежа в гарата.

Вторият етап включва гара Белозем (стрелки страна Маноле) и участък Скутаре – Маноле – Белозем. Рехабилитирани  са приблизително 16 км железен път (вкл. гара Маноле), както и водостоци и мостове. Цялата контактна мрежа в участъка е подменена с нова. В гара Белозем е извършена рехабилитация на всички входни стрелки, страна Маноле. Изградени са два нови перона за пътници с осветление, както и ново пилонно осветление за целия гаров район.Дейностите са изпълнени в режим на пълно прекъсване на влаковото движение в периода 10.05.2018 г. – 01.08.2018 г.

Към момента в участъците  се извършват довършителни мероприятия по изграждане на канавки; работи по системите на сигнализация и телекомуникация; почистване на откоси от растителност и рекултивиране на засегнати от строителството площи

Във връзка с допълнително проведена процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и одобрения Доклад от Министерство на oколната среда и водите по време на изпълнението на обекта, се наложи допълнително проектиране и изграждане на шумозащитни и предпазни стени в гарите Маноле и Белозем, както и на пешеходна пасарелка в гара Белозем. Тези непредвидени дейности предопределят и удължаването на срока за завършване на обект Скутаре – Оризово, който е март 2019г.

Договорът за рехабилитация на железопътната отсечка Скутаре – Оризово, включително гарите Маноле, Белозем и сп. Опълченец предвижда достигането на скорост до 130 км/ч за движение на влаковете.