Представители на ЕК посетиха строителни обекти от втори метродиаметър

30 Септ. 2010
На 29 септември 2010 г. представители на Генерална дирекция „Регионална политика" на Европейската комисия посетиха строителните обекти, включени в проекта за разширение на метрото в гр. София, финансиран по Оперативна програма „Транспорт" от Европейския фонд за регионално развитие. Посещението беше проведено в рамките на Медиен семинар за структурните фондове на ЕС в България, организиран от Представителството на Европейската комисия в България.
 
Рафаел Гуле, Никола Йонстон и Владислава Христозова посетиха строителната площадка на метростанция 10-II (хотел „Хемус") и тунела под бул. „Черни връх". Изпълнителният директор на „Метрополитен" ЕАД Стоян Братоев запозна представителите с методите на работа и дейностите, извършени до момента по проекта.
 
Към месец септември 2010 г. реализацията на проекта се осъществява по график като физическото изпълнение вече е достигнало 40.5%. Изпълняват се конструкциите на всички метростанции. Две от тях - МС 9 (НДК) и МС10 (при хотел „Хемус"), както и тунелът между тях, са изградени в по-голямата си част и до края на 2010 г. в тях започва изпълнение на архитектурните довършителни работи.
През 2011 г., съобразно графика, поетапно ще започнат подобни работи и на останалите станции.
По Обособена позиция 2 - от бул. „Патриарх Евтимий" до бул. „Черни Връх" е завършена конструкцията на тунела между МС9 и МС10, като в него вече е изпълнен и релсовият път, а през есента на 2010 г. започват работите по монтажа на останалото оборудване.
Изпълнени са около 550 м от двупътния тунел под бул. „Черни връх", изграждан по Нов Австрийски метод, като строителството изпреварва графика с около месец. Цялостното му завършване е предвидено до средата на 2011 г., след което започва изпълнението на релсовия път и монтажът на оборудването.
На визитата присъстваха още представители от Министерски съвет, Министерство на  ранспорта, информационните технологии и съобщенията, бенефициента на проекта за разширение на метрото в София - „Метрополитен" ЕАД, също така представители на изпълнителите - Обединение „Метро Трейс" и на Инженер-Консултанта Консорциум „Систра - Инфрапроектконсулт -Метроконсулт БГ".