Премиерът Бойко Борисов откри ремонтирания от ТРЕЙС пътен надлез при Бакърена фабрика

8 Септ. 2010
Министър-председателят Бойко Борисов, министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и кметът на София Йорданка Фандъкова откриха ремонтирания пътен надлез по бул. "Адам Мицкевич" в кв. "Бакърена фабрика".  Мостът е единствената пряка транспортна връзка между районите "Люлин", "Илинден", "Връбница" и "Надежда".
 
Ремонтът се финансира със средства от Специализирания общински приватизационен фонд, а реконструкцията беше извършена от „Трейс Груп Холд” АД. Проектът е на „Мостконсулт” ООД, а строителният надзор беше осъществен от „Софинвест” ЕООД.
 
На откриването присъстваха председателят на СД и главният изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд” АД доц. д-р инж. Николай Михайлов и инж. Цветан Цонев. Те запознаха премиера  и кмета на столицата с дейностите по реконструкцията на надлеза.
 
 
Извършени дейности:
 
►Ситуационно разположение, габарити и състояние преди ремонта:
Общият габарит на съоръжението е 14,00 м. Дължината на надлеза е 485,30 м. Връхната конструкция е разделена с дилатационни фуги на три секции.
Съоръжението имаше множество повреди по конструкцията, пътната настилка и другите му елементи – дефектирали фуги, ЛТ ламарина на места корозирала; карбонизация на бетона; оголена конструктивна армировка; компрометирана хидроизолация; запушени отводнители и течове около тях, което беше компрометирало ригелите в близост до тях; повредена настилка; разбити тротоарни блокове; скъсан на места и корозирал парапет, поради липса на дилатационни фуги по него; корозирали ел. стълбове; замърсени ролкови лагери и др.
 
►Изпълнение на ремонтните работи:
 
Ремонтът по горната повърхност на съоръжението беше извършен в шест етапа, (без спиране на движението и регулиране на преминаването на МПС чрез светофарна уредба) съгласно предписанията на проекта по части ПБЗ и ВОД:
След разкриване на стоманобетонната пътна плоча и нейното заснемане се уточни дебелината на новата изравняваща плоча. С цел осъществяване на плавна нивелета тази дебелина беше различна в отделните участъци. Новата плоча е армирана с мрежа, като на местата с по-голяма дебелина се постави двойна мрежа. За плочата и тротоарните блокова са изляти 826 м3 бетон. Вложена е 75 тона армировка. Около фугите на конструкцията са изградени нови напречни греди за оформяне на “легло” за каучуковата дилатационна фуга. Върху новата стоманобетонна плоча са положени 5260 м2 хидроизолация тип“EXCELPONT” и два пласта по 5 см плътен асфалтобетон с модифициран битум – общо 1360 тона. Във връзка с новата нивелета са изградени и новите тротоарни блокове, след разкъртване на старите и монтиране на 3928 броя анкери за връзка “стар” – “нов” бетон. Старият парапет с дължина 1156 м - е почистен, грундиран и боядисан. Монтирана е нова предпазна еластична ограда – 976 м. Ремонтирани са 19 броя и изградени 4 броя нови шахти на уличното осветление. Изпълнено е саниране на уличното осветление: доставка и монтаж на 3 броя нови и саниране на 31 броя съществуващи стълбове за улично осветление. Изградени са 33 броя нови мостови отводнители. Корнизът е саниран и се изгради доливка след линията на парапета. Подменени са предпазните мрежи за контактните проводници. Монтирани са 4 броя нови дилатационни фуги. Положена е маркировка по пътното платно.
По долното строене основно са ремонтирани ригелите, обединяващи колоните и двата устоя. Изпълнен е 980 м2 торкрет бетон. Всички ролкови лагери – 36 броя, са почистени и гресирани. Пукнатините от двете страни на доливката между гредите и ригелите – общо 240м, са запечатани с епоксидна смола. Санирана е 1000 м2 ЛТ ламарина. Съгласно предписанията на проектанта са изградени противоземетръсни греди – буфери върху ригелите при дилатационните фуги.
 
Гаранционият срок на извършените ремонтни работи е 5 години.
Стойността на договора е 1 607 504.29 лв.