Проектът за кръстовището на две нива "Сахаров" - "Ляпчев" готов до месец

29 Ноем. 2010
Проектантите разработват три варианта на строителната конструкция на пътния мост. Тъй като съоръжението се строи в жилищен район, сериозен акцент при разработването на вариантите е отделен на естетическата страна на моста и неговите елементи. Проектантите добавят още, че на територията на "Младост" и "Дървеница" има множество модерни сгради. За да свърши работата, за която се изгражда, съоръжението трябва да осигури светъл габарит под конструкцията на моста от 4.5 метра, казват проектантите. Конфигурацията на нивелетата да позволява максимална конструктивна височина от 15 м. Проектантите е трябвало да се съобразят с широчината на кръстовището, предопределена от съществуващата регулация и изискването към съоръжението стълбовете да попадат под пътното плътно.
Отворите на моста са съответно 20, 40, 20 метра. Проектантите също така следва да се съобразят с технологичните възможности и традициите за производство на стоманени конструкции в България.
Общото за трите разработени варианта е решението на пътната конструкция чрез ортотропна плоча, оребрена с вертикални ребра. Пътното платно е с две ленти по 4 м и два тротоара по 75 см. Второстепенните греди за конструкцията са предвидени през 2 м, а участъкът извън главните носачи е с променлива височина.
Според Даниела Пенева, управител на "Виа План" ЕООД, предложените варианти всъщност са варианти само на главните носачи на моста.
Общата стойност на проектирането и строителството е 8.857 млн. лв. с ДДС. Одобрен е подробният устройствен план, след дебат в експертния съвет на Столичната община е избран вариант 3 на проекта, за който вече се подготвят работни проекти. В проекта също така влиза и път с дължина 750 м, който е продължение на моста и въпреки че е на второ ниво, е наречен пробив.
Според строителите има опасност за завършването на отчуждителните процедури, защото малко парче терен в зоната на моста се оказва частен имот.
 
Договорът е на стойност 8 857 104.77 лева. Проектът се финансира от Столична община.
Срокът за изпълнение е 360 календарни дни, считани от издаване на строителното разрешение.
Изпълнител е Сдружение „Трейс Виа” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД и партньор „Виа план” ЕООД.
 
Пълният текст можете са протечете на http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=1001428