Промяна в Съвета на директорите на „Трейс Ямбол“ АД

22 Ноем. 2018

На 16.11.2018 г. в Агенцията по вписванията към Търговския регистър беше вписана промяна в състава на Съвета на директорите на „Трейс Ямбол“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД. Като член на Съвета на директорите е освободена Петя Петрова, а на нейно място е избран Иван Димитров Христов. Съветът на директорите е в състав Манол Кавръков, Мариана Катерова и Иван Христов. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Манол Кавръков.