Смяна в управлението на „Трейс Ямбол“ АД

5 Септ. 2018

На 05.09.2018 г. в Агенцията по вписванията към Търговския регистър беше вписана промяна в управлението на „Трейс Ямбол“ АД. Съветът на директорите освобождава от поста изпълнителен директор г-жа Петя Петрова, а на нейно място избира Манол Танев Кавръков. Съветът на директорите остава в състав Манол Кавръков, Петя Петрова и Мариана Катерова. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Манол Кавръков.