Трейс Груп подписа договори за проектиране и изграждане на съоръжения по жп линията Пловдив-Бургас

26 Апр. 2021

На 23.04.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за изпълнение на две обособени позиции от обект:Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2” по шест обособени позиции.

Обособена позиция № 3:Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 97+617 и км. 100+113 в междугарието Калояновец-Стара Загора“ е на стойност 6,3 млн. лева.

Обособена позиция № 4:„Проектиране и изграждане на един нов пътен подлез на км. 114+730 и на един нов пътен надлез на км. 119+450 в железопътния участък Калитиново-Хан Аспарух“ възлиза на 6,8 млн. лева.

Срокът за изпълнение и на двете позиции е в рамките на 550 календарни дни. Възложител е ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“.