Трейс Груп Холд подписа договор за ремонт и рехабилитация на улици в Стара Загора на стойност 15 млн. лева

20 Март 2019

На 18.03.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора”.

Възложител е Община Стара Загора. Договорът е на стойност 15 млн. лева без ДДС, а финансирането е от бюджета на община Стара Загора. Срокът за изпълнение е 3 години.

Ремонтните работи, които ще бъдат извършени включват основен ремонт, рехабилитация, реконструкция - възстановяване и повишаване на носимоспособността на пътната настилка и съоръженията чрез подмяна на износените пластове и усилване на конструкциите в съответствие с нарастване на движението от МПС; отводнителни мероприятия; промяна на ситуацията и нивелетата на пътя и др.

Текущият ремонт на пътните и уличните настилки включва дейности по подобряване и поддържане в изправност на пътната настилка. Работата по текущите ремонти ще се извършва системно по цялата дължина на улицата или пътя и има за цел да осигури състояние на настилката, съответстващо на планираното ниво на обслужване.

Предвиден е ремонт и изграждане на пътните и отводните съоръжения и полагане на пътна маркировка.