Трейс Груп Холд подписа договор за ремонт и рехабилитация на улици в Стара Загора на стойност 15 млн. лева

20 Март 2019

На 18.03.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора”. Възложител на обществената поръчка е Община Стара Загора. Договорът възлиза на стойност от 15 млн. лева без ДДС, а финансирането е осигурено от бюджета на община Стара Загора. Срокът за изпълнение е в рамките на 3 години. Ремонтните работи, които ще бъдат извършени, включват основен ремонт, рехабилитация, реконструкция - възстановяване и повишаване на носимоспособността на пътната настилка и съоръженията чрез подмяна на износените пластове и усилване на конструкциите в съответствие с нарастване на движението от МПС; отводнителни мероприятия; промяна на ситуацията и нивелетата на пътя и др.

Текущият ремонт на пътните и уличните настилки включва дейности по подобряване и поддържане в изправност на пътната настилка. Работата по текущите ремонти ще се извършва системно по цялата дължина на улицата или пътя и има за цел да осигури състояние на настилката, съответстващо на планираното ниво на обслужване. Предвиден е ремонт и изграждане на пътните и отводните съоръжения и полагане на пътна маркировка.