Трейс започва изпълнение на консервация и реставрация на Белинския мост

22 Февр. 2023

ПРОЕКТ: „КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА МОСТА НА КОЛЮ ФИЧЕТО В ОБЩИНА БЯЛА“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЯЛА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД,  „ТЕХНОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“

Видео на Белинския мост можете да видите тук

Беленският мост е построен на река Янтра през 1865-1867 г. по нареждане на валията на Дунавския вилает Мидхат паша.Майстор Колю Фичето  прави макет на моста от восък, за да изчисли сумата, необходима за построяването му. Това е единственият строителен обект, на който майсторът е правил макет. Ковачи от Габрово, дърводелци и каменари от Трявна и Дряново, селяни от Бяла помагат на майстор Колю Фичето. За отличната си работа майстор Колю Фичето е награден с орден „Меджидие”, 50 хиляди гроша и голямо място в Търново. Мостът е обявен за архитектурно-художествен паметник на културата с протокол на НСОПК №3 от 10.04.2000 г. През 2000 г. собствеността е прехвърлена от държавата към Община Бяла.

Западната половина на моста е разрушена по време на голямото наводнение през 1897 г.  

През 1922-1923 г. е направено бетонно продължение на мястото на срутената част. Досега не е правена рехабилитация или реконструкция на моста.

Каменният мост на Колю Фичето се руши. Архитектурният шедьовър има сериозни щети - основите са подкопани, каменната облицовка от обработен варовик се руши, има пукнатини.

Дължината на моста е 276 м, а ширината 9,5 м. Има 13 подпорни стълба и 14 полукръгли свода.

Носещите стълбове са украсени с грифон, лъв, нимфа, лебед.

Устоите на моста имат вълнообразен завършек. Всеки устой наподобява фасада на сграда, с оформени  прозорци.