ТРЕЙС започна ремонт на 17 км отсечка по пътя Пловдив – Шишманци

28 Септ. 2010
Министърът по еврофондовете Томислав Дончев вчера даде старт на реконструкцията на пътя Скутаре - Рогош - Маноле - Манолско Конаре – Шишманци в Пловдивска област. На официалната церемония присъстваха и председателя на УС на АПИ Божидар Йотов, областният управител на Пловдивска област Иван Тотев, кметът на община Раковски Иван Антонов, кметът на Шишманци Владимир Пенев. „Трейс Груп Холд” АД като изпълнител беше представен от председателя на СД доц. Д-р инж. Николай Михайлов,  главния изпълнителен директор инж. Цветан Цонев, търговския директор Манол Денев и изпълнителните директори на „Пи Ес Ай” АД Тихомир Димитров и на „Пътна сигнализация и съоръжения” Димитър Атанасов.
Това е лот 10 (път ІІІ-565 п.к. с път ІІ-56 - с. Шишманци), финансиран по схемата BG161PO001/2.1-01/2007 "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища" на ОП "Регионално развитие".
Пътят е изключително важен за жителите на общините Пловдив, Марица и Раковски. По него се извозват битовите отпадъци на Пловдив към открития преди година преработвателен завод в с. Шишманци. Пътят се използва активно и като алтернативно трасе и до град Чирпан.
Проектът предвижда рехабилитация на целия участък с дължина от 17 километра, възстановяване на разрушените земни окопи, почистване на съществуващите малки съоръжения, изграждане на няколко нови тръбни водостоци, ремонтни работи по надлези и мостове - над р. Стряма, над река в с. Шишманци и др., надлез над АМ "Тракия". Планира се и подмяна на съществуващата единична предпазна ограда с нова.
Стойността на проекта е 5 745 686 лева без ДДС. Съфинансирането от ЕФРР е 4 883 833 лева. Изпълнител на лот 10 е Обединение "Трейс-център", София с водещ партньор "Трейс Груп Холд" АД и "ПИ ЕС АЙ" АД - гр. Стара Загора. Строителният надзор се осъществява от "Трансконсулт БГ" ООД.
Ремонтните работи трябва да приключат в срок от 5 месеца от издаването на строителното разрешение.