ТРЕЙС отчете 17,6 млн. лв. консолидирана печалба към края на 2013 г.

4 Март 2014

"Трейс Груп Холд" АД отчете печалба в размер на 17 611 хил. лв. в консолидирания си отчет към четвъртото тримесечие на 2013 г.  Това съобщи икономическият сайт money.bg след публикуване на отчета на дружеството на сайта на БФБ.  Общите приходи са в размер на 300 522 хил. лв. което е понижение от 0.97 % спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 6.78 % до 281 441 хил. лв. Нетните приходи от продажби в края на декември са в размер на 300 115 хил.лв. и представляват 99.86 % от общите приходи. Спрямо предходния период те намаляват с 0.87 %.  Формираната печалба на акция към края на четвърто тримесечие е 0.73 лв, се казва още в съобщението. Собственият капитал на консолидирана основа към края на декември 2013г. е в размер 97 584 хил. лв., като спрямо същия период на 2012г. година се е увеличил с 23.14%. 

В неконсолидирания отчет на дружеството към септември тази година бе регистрирана печалба в размер на 9 051 хил. лв.