Трейс подписа договор за изграждане на автомагистрала в Румъния

7 Юни 2022

Възложител: CNAIR S.A. (Национална компания за управление на пътна инфраструктура)

Изпълнител: „Трейс Груп Холд“ АД в обединение с румънската компания SC CONI SRL

Стойност на договора: 1 249 994 527 румънски леи без ДДС.

Срок за изпълнение: 20 месеца

 

В Общинския съвет на град Бузъу, изпълнителният директор на „Трейс Груп Холд“ АД инж Боян Делчев подписа договор за строителство на обект:  Изпълнение на строителни работи по АМ Плоещ – Бузъу, ЛОТ 2: Мизил – Пиетроаселе км 21+000 – км 49+350, Р Румъния.

На събитието присъстваха председателят на Камарата на депутатите Марсел Чолаку, вицепремиерът и министър на транспорта Сорин Гриндяну, министърът на вътрешните работи Лучиан Боде и министърът на културата Лучиан Ромашкану, представители на CNAIR S.A. (Национална компания за управление на пътната инфраструктура), както и представители на местните власти.

„Трейс Груп Холд“ АД ще изгради 28,35 километровия участък заедно с румънската компания SC CONI SRL. Проектът включва строителство на 28,35 км. По време на строителството ще бъдат изградени 20 мостови съоръжения.