ТРЕЙС подписа договор за реконструкция и благоустрояване на улици в кв. Три чучура- юг“ гр. Стара Загора“

16 Дек. 2022

ТРЕЙС подписа договор за реконструкция и благоустрояване на улици в кв. Три чучура- юг“ гр. Стара Загора“

Обект: „Извършване на строително-монтажни работи на строеж: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в кв.“Три чучура- юг“ гр. Стара Загора“

Изпълнител: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Стойност на договора: 5 464 685,00 лв. без ДДС

Срок за изпълнение: Срокът на действие на договора  е  24 месеца, считано от датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

Кратко описание на обекта:

Целта на поръчката е извършване на реконструкция на улици в квартала за постигане на устойчива и трайна жизнена среда в квартала.

Предвидено е изпълнение на улици в квартал „Три чучура – юг“, в град Стара Загора. Това обхваща територията ограничена от бул. „Цар Симеон Велики“ на север, дерето разделящо квартала от квартал „Казански“ на изток, и на юг и запад граничеща с индустриална зона.

Проектното решение на част „Пътна“ е за реконструкция на улиците, включващо:

-нови  асфалтобетонови настилки,

-нови ограничителни видими бордюри 15/25/50,

-нови тротоарни настилки.

Организация  на движението  включва нова хоризонтална  маркировка  от бяла термопластична боя и нова вертикална  сигнализация от стандартни светлоотразителни пътни знаци II типоразмер. 

Предвидено е на подходящи места, съобразно наклоните на  уличното платно изграждане на нови улични оттоци и монолитни отводнителни улеи в кв. "Три чучура"-  юг до бул. „Цар Симеон Велики", които ще се включват в съществуващи канали.

Предвидено е изграждането на канална мрежа за Интернет и ТV разпространители. За целта ще бъде изградена канална мрежа състояща се от два броя РVС тръби Ф 110 мм положени в изкоп 0.8/0.4 м и монтажни шахти с един капак.