Трейс подписа договор за реконструкция на гара Своге

23 Дек. 2021

На 23.12.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „КР Своге“ подписа договор за изпълнение на обект: „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа”. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 19 962 467,54 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 дни за изготвяне на работен проект и 160 дни за изпълнение на СМР. Възложител е ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”. Изпълнител на обекта е Обединение „КР Своге“ с партньори „Трейс Груп Холд“ АД и „Обонато Билд“ ЕООД.