Трейс подписа договор за реконструкция на уличната мрежа в град Раковски

12 Ноем. 2018

 „Трейс Пътно строителство“ АД, част от структурата на Трейс Груп, подписа договор за изпълнение на строително – монтажни работи по проект за реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски. Възложител е общината на същия град, а стойността на договора възлиза на 1 632 451 лева. Финансирането на проекта се осъществява по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. като съфинансирането е от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.Срокът за изпълнение на работите е в рамките на 200 дни.