ТРЕЙС стартира проекта за благоустрояване на Ловеч

15 Септ. 2010
Министърът по еврофондовете Томислав Дончев, кметът на Ловеч Минчо Казанджиев и председателят на СД на „Трейс Груп Холд” АД доц. д-р инж. Николай Михайлов направиха официалната първа копка, с която се даде старт на ремонтните дeйности по проект "Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч". Проектът се финансира по ОП „Регионално развитие 2007-2013”, което се съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На церемонията присъстваха още Ловчански Митрополит Гавриил, Областния управител – г-н Николай Нанков, народните представители – д-р Станка Шайлекова и д-р Анатолий Йорданов, зам.-областния управител – г-н Сашо Данков. Холдинъгът беше представен също от главният изпълнителен директор инж. Цветан Цонев и главният юрисконсулт Мирослав Манолов.
 
„Тези 9,3 млн. лв. по програма „Регионално развитие” са нещо изключително добро за града. По-важно е обаче какво ще се изгради с тях: улици, зелени площи, светофари и други съоръжения. Още по хубаво е, че ловчалии ще могат да ги ползват всеки ден, града ще стане по хубав по интересен, хората да го посещават и да си оставят парите тук дали като туристи или като инвеститори, заяви в словото си министър Томислав Дончев и пожела успех на строителите.
 
Проектът включва ремонт на булевард "България" и бул."Мизия", ремонт и изграждане на нови светофарни уредби, подлези, паркинг. Предвидена е и рехабилитация на паркова зона "Башбунар". Ще бъде изградена зелена система в централна градска част, което включва и изграждане на достъпна архитектурна среда. Изпълнител е „Трейс Груп Холд” АД, а частта изпълнявана от дружеството е на стойност 8 090 400 лв.
 
Подборно представяне на проекта:
 
1. Реконструкция на бул. “България” и бул. ”Мизия”, светофарни уредби, подлези, паркинг.
 
Реконструкцията на бул. ”България” започва от южния вход на града, преминава през централната градска част , достигайки до „кръговото” с ул. „Велико Търново”. Там като естествено продължение започва бул. „Мизия”.
 
Участъкът от бул. ”Мизия” предвиден за рехабилитация, започва от кръговото кръстовище, където се събират булевардите: ”Мизия”, „България” ”Велико Търново” и улиците ”Търговска” и „Княз Имеретински” и продължава на север. Пресича бул.”Освобождение” на четириклонно кръстовище и продължава на североизток покрай ж.п. линията за гр.Левски. След около 2.1 км достига ж.п.гарата, където има изградено обръщало за автобусите на градския транспорт и ж.п. прелез на пътя за Плевен. Тук е и краят на предвидения за рехабилитация участък. Бул. „Мизия” е продължение на бул. „България” в посока център-север, който свързва централната част със Северната промишлена зона и жилищен комплекс ”Здравец”.
 
Проектът включва и реконструкция на паркинга и подлеза пред болницата. Паркингът е разположен успоредно на ул. ”Д-р Съйко Съев”. В момента той е покрит с много неравна основа от стара асфалтобетонова настилка с нарушено асфалтово покритие, която поради липса на отводняване се е разбила и е в крайно лошо физическо състояние.
 
Предвидени за ремонт са подлезите на бул. „Мизия” и подлезът до болницата.
 
Като част от реконструкцията на уличната мрежа са предвидени мерки за ремонт на съществуващи и изграждане на нови светофарни уредби по възлови кръстовища, както следва: бул. „България” и ул. „Цачо Шишков”, ул. „Княз Имеритински” и „Цачо Шишков”, ул. „Д-р Съйко Съев” и ул. „Цачо Шишков” и бул. „Освобождение” и бул. „Мизия”. За да бъде облекчен трафика по централния булевард, както и да бъде улеснено населението за по-бързо и безопасно придвижване, ще се изградят нови светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Д-р Съйко Съев” и ул. „Княз Имеритински”, на ул. „Княз Имеритински” и ул. „Трети март”, както и на бул.”България” и ул.”Панайот Волов”.
 
2. Рехабилитация на парк "Баш бунар" . Дейностите включват:
  • Полагане на основа от минералбетон
  • Преасфалтиране 3 см, вкл. рязане на асфалт
  • Полагане на армирана бетонова настилка и настилка с каменни плочи
  • Изкърпване на макадамова настилка и полагане на бетонови бордюри
  • Доставка и монтаж на комбинирани детски съоръжения
  • Част Електро - осветление на    алеите на градски парк “Баш Бунар” от ВЕЦ “Ловеч” до местн. “Трай Дянко”.
  • Ремонт и изграждане на ВиК съоръжение за захранване с питейна вода
  • Монтаж на метални охранителни парапети
  • Възстановяване на дървена конструкция по съществуващи пейки
  • Изграждане на достъпна архитектурна среда

3. Изграждане на зелена система в централна градска част, бул. „България”, бул. „Мизия.

 
Освен озеленителните мероприятия проектът предвижда и частични благоустройствени мероприятия, включващи подмяна на плочопътеки, паркови бордюри и обособени места за отдих. Проектът осигурява необходимите зелени площи по градоустройствен показател, както и нормативно определеното покритие с дълготрайна растителност. За озеленяване са предвидени следните зони: бул. "България", бул. "Мизия", централна градска част, в т.ч.: площад „Екзарх Йосиф”, Градска градина, площад„ Г. М. Димитров”, междублокови пространства. При определяне на местата за засаждане на новата растителност са съобразени изискванията за осигуряване на видимост в радиусите на кръстовищата и улиците с изискванията за отстояние от сградите и съществуващите подходи към входове, гаражи, магазини, наличието на капаци на шахти на подземни комуникации, наличието на газопроводни и водопроводни отклонения и други подобни. Възстановяването на зелените системи ще подобри физическата среда, ще повлияе благоприятно качеството на живот на населението, ще създаде оптимални здравословни и естетични условия за отдих и почивка.