Трейс с участие в първи проект в Румъния

30 Ноем. 2020

На 27.11.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД в обединение със свои румънски партньори подписа договор за изпълнение на обект, включващ проектиране и изпълнение на работи относно „Уреждане на транспортната инфраструктура в рамките на Община Фокшани, Румъния с цел повишаване на привлекателността и достъпността на обществения транспорт, велосипедния транспорт и придвижването на пешеходците“. Възложител на договора е Община Фокшани в Румъния, а стойността на поръчката възлиза на 56 272 034,01 румънски леи. Общата застроена площ на проекта е 238 325,00 кв. м (общата площ на пътната част, тротоари, велоалеи и зелени площи, които ще бъдат разработени). Зоната на проекта се състои от: 4 булеварда с обща дължина 5 051 метра, както и улици, пътища, кръстовища с обща дължина 14 975 метра. Дейностите по проекта обхващат рехабилитация, фрезоване на асфалтовата настилка, подмяна на тротоарни настилки, канализация, изграждане на интелигентни автобусни спирки за градския транспорт, снабдени с фотоволтаични панели за поддържане на осветителни системи, USB зареждане и рекламен дисплей за информация на пътниците; система за управление на трафика, видеонаблюдение; билетна система за споделяне на велосипеди.