Трейс ще извършва рехабилитация на участъци от бул. "България" и бул. „Даскал Стоян Попандреев” в София

4 Юли 2018

„Трейс Груп Холд“ АД е компанията, определена за изпълнител на обществена поръчка за „Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на бул. "България" от бул."Фритьоф Нансен" до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до мост над река Боянска”. Общата стойност на договора е в размер на 11 576 408, 45 лева без ДДС, а финансирането се осъществява от Републиканския бюджет. Възложител на проекта е Столична община, а срокът за изпълнение е в рамките на 135 календарни дни след предстоящото подписване на договора. По време на изпълнение на проекта се предвижда да бъде извършена рехабилитация на участък с дължина 7 700 м и с ширина на пътните платна  по 11.25 м  и тротоари с променлива ширина, включително и пътната връзка от бул.”Даскал Стоян Попандреев” към Околовръстен път София в посока кв. Младост.

Целият обект ще бъде разделен на подобекти, които ще бъдат изпълнени поетапно:

- Бул. „България” от бул. „Фритьоф Нансен” до бул. „Академик Иван Гешов”;

- Бул. „България” от бул. „Академик Иван Гешов” до бул. „Гоце Делчев” (вкл. кръстовището бул. „България” – бул. „Академик Иван Гешов”);

-  Бул. „България” от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Тодор Каблешков” (вкл. кръстовището бул. „България” – бул. „Гоце Делчев”);

- Бул. „България” от бул. „Тодор Каблешков” до Околовръстен път София (вкл. кръстовището бул. „България” – бул. „Тодор Каблешков”);

- Бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до моста над река Боянска (включително пътната връзка от бул.”Даскал Стоян Попандреев” към Околовръстен път София посока кв.Младост).