ТРЕЙС ще реконструира пешеходната зона на Бургас

29 Септ. 2010
„Трейс Груп Холд” АД, чрез дъщерното си „Трейс Бургас” ЕАД, ще реконструира пешеходната зона на Бургас, се казва в уведомление на холдинга, публикувано чрез БФБ.
На 16.09.2010 г. между „Трейс Бургас” ЕАД и Община Бургас е бил подписан договор на стойност 3 781 303 лева и срок 210 календарни дни за изпълнение на обект: „Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас по обособена позиция 1, Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул.”Александровска” от пл. „Царица Йоанна” до пл. „Тройката”, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Бургас”.
 
Кметът на Бургас Димитър Николов днес даде старт на проекта за цялостна реконструкция на главната улица „Александровска”. Строителните дейности започнаха близо до един от градските символи – Часовника, съобщиха от пресцентъра на общината. В официалната церемония от страна на „Трейс Груп Холд” АД участваха председателят на СД доц. Д-р инж. Николай Михайлов, главният изпълнителен директор инж. Цветан Цонев и изпълнителният директор на „Трейс Бургас” ЕАД  Петър Илиев.
 
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., бюджетна линия BG 161 PO 001 / 1.4 – 05 / 2009, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.
Предвидените строително-монтажни работи обхващат територия с площ около 22 000 кв. м. Целта на проекта е създаване на пешеходна зона за широко обществено ползване, достъпна и за хора с увреждания, създаване на зони за социални контакти, места за отдих, решаване на проблемите по енергийна ефективност, запазване на съществуващите и създаване на нови зелени площи. Проектът предлага създаването на единна градска структура, съхраняваща традиционната градска атмосфера и предлагаща нова съвременна организация. Той ще осигури нови възможности за икономическо и социално развитие посредством обновяване и реконструкция на градската територия.