ТРЕЙС № 1 в Топ 50 на Форума на Investor.bg за 2011 г.

12 Ян. 2011
След направено допитване до по-активните участници във форума на Investor.bg бе изготвена класация на акциите на българските борсови компании, при които се очаква най-голямо поскъпване през 2011 година. В челото на класацията е „Трейс Груп Холд” АД.
 
В изчисленията са включени мненията на 40 потребители, които са посочили списък от акции с потенциал за ръст и 12 прогнози за акции, които ще претърпят спад в цената си. Средният брой мнения във форума на участниците в допитването е 2098 на участник. Прогнозите са получили оценка в рамките от 1 до 10 точки, съобразно тяхното подреждане от участниците. При повече от 10 прогнози всяка следваща получава оценка 1.
 
Очаквания за ръст в цените на акциите  - класацията, която блогърът BigBear направи след проучване сред участниците във форума
 
Място
Код на компания
Сумарна оценка
Брой гласове
Средна оценка
Място в класацията на фондмениджерите
Разлика между местата в двете класации
1
Трейс груп холд
198
25
7,9
2
-1
2
Централна кооперативна банка
185
27
6,9
10
-8
3
Първа инвестиционна банка
135
23
5,9
7
-4
4
София-БТ
90
13
6,9
12
-8
5
Холдинг пътища
73
9
8,1
46
-41
6
Химимпорт
70
12
5,8
6
0
7
Стара планина холд
62
12
5,2
5
2
8
Биовет
58
8
7,3
22
-14
9
Еврохолд
52
9
5,8
11
-2
10
Евроинс
51
9
5,7
 
 
11
Зърнени храни България
50
12
4,2
18
-7
12
Благоевград БТ
48
9
5,3
22
-10
13
Каолин
46
10
4,6
4
9
14
Синергон холдинг
46
9
5,1
27
-13
15
БАКБ
45
8
5,6
46
-31
16
Софарма
45
8
5,6
1
15
17
Спарки Елтос
41
6
6,8
 
 
18
Елхим
38
10
3,8
16
2
19
Софарма трейдинг
38
7
5,4
 
 
20
Българска фондова борса
37
8
4,6
25
-5

Мнението на инвеститорите от форума съвпада с мнението на фонд мениджърите и представителите на инвестиционните посредници при следните компании – „Трейс Груп Холд” АД, Стара планина холд, Химимпорт, Еврохолд България, но значително се разминава при Холдинг пътища, БАКБ, Билборд, Фазерлес и Свилоза, като индивидуалните инвестори са със значително по-позитивно отношение към тези акции.

 

Пълната класация можете да разгледате тук - http://www.investor.bg/news/article/110839/363.html