Уведомление за заличаване на „Трейс Къмпани“ ООД

20 Дек. 2021

На 16.12.2021 г. под № 1020600013973 в Публичния регистър на Република Молдова е вписано заличаване на „Трейс Къмпани“ ООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД.