УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОДПИСАН ДОГОВОР

20 Март 2020

На 20.03.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „Проект Пловдив“ ДЗЗД подписа договор за изпълнение на обект: „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на Комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“.

Стойността на договора е 93 314 120,58 лв. без ДДС. Възложител е ДП “Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Изпълнител е Обединение „ Проект Пловдив“ ДЗЗД с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД и партньор „Балкантел“ ООД.