Уведомление

6 Дек. 2019

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014

Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:

 

„Трейс Груп Холд“ АД  извърши продажба на 2860 броя собствени акции с право на глас на нерегулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделката е 05.12.2019 г., а средната цена на акциите е 3,78 лева.Акциите са предоставени като допълнително възнаграждение на служител на „Трейс Груп Холд“ АД в изпълнение на програмата за възнаграждения с акции.

 

За „Трейс Груп Холд“  АД: инж. Боян Делчев  – Главен изпълнителен директор