Уведомление

17 Дек. 2019

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 16.12.2019 г. в Централния регистър на Р Сърбия е вписано преобразуване на „Трейс Болканс“ ООД Белград чрез вливане в „Трейс Сърбия“ ЕАД Ниш. По силата на договор за преобразуване всичките активи на „Трейс Болканс“ ООД Белград се прехвърлят в „Трейс Сърбия“ ЕАД Ниш и неговото съществуване се прекратява без ликвидация. 

Изпълнителен директор: инж. Боян Делчев