“Трейс Груп Холд“ АД регистрира свой клон в Македония

4 Май 2018

На 03.05.2018 г. в Централния регистър на Република Македония беше регистриран клон на „Трейс Груп Холд“  АД на територията на гр. Скопие. Предметът на дейност на „Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие включва: проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, жп инфраструктура, подземно строителство, вкл. метрополитен, летища, мрежи за вода и канализация, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, градска инфраструктура, проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт на търговски и жилищно-строителни обекти, търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; извършване на външнотърговски сделки с предмет, изброен по-горе. Дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършени след снабдяване на съответен лиценз или разрешение.

Седалището на клона е ситуирано в Р Македония, гр. Скопие, ул. Антон Попов №1/3-28.

Управител на клона на дружеството е Иван Атанасов Кацаров.