„ПСФ Мостинженеринг” АД ще ремонтира улици по Програма за развитие на селските райони

21 Ян. 2011
„ПСФ Мостинженеринг” АД – Ямбол подписа договор с Община Любимец за „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Любимец и с. Малко градище”. Стойността на договора е 989 418 лева, а финансирането е по Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013 г.), мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Ще бъде извършена рехабилитация на 6 улици с обща дължина 2402.02 м. Пет от тях се намират в гр. Любимец и една в с. Малко Градище, Община Любимец. Договорът беше подписан на 13.01.2011 г., а срокът за изпълнение на работите е 96 календарни дни.
 
 „ПСФ Мостинженеринг” АД представлява „Трейс Груп Холд” АД на строителния пазар в Югоизточна България. Дружеството е с доказан професионален опит и в момента работи по обекти от националната инфраструктура, в т. ч. и в изграждането на лот 2 на АМ „Тракия”. В края на ноември 2010 г. дружеството сключи договори за  изграждане на промишлена и градска инфраструктура на обща стойност близо 450 000 лева.