„Трейс Груп“ подписа договор с Община Констанца в Румъния

30 Март 2021

Обединение „SC HIDRO SALT-B-92 SRL-TRACE GROUP HOLD PLC“ подписа договор за изпълнение на обект: „Строителни работи в рамките на Проект за подобряване на мобилността в община Констанца, между жп гара и курорт „Мамая“. Възложител на обществената поръчка е Община Констанца, Румъния. Стойността на договора възлиза на 62 400 067,07 румънски леи. Срокът за изпълнение е в рамките на 18 месеца. Проектът обхваща изпълнение на пътни работи, вкл. маркировка, ландшафтна архитектура и озеленяване, монтиране на улични пейки и осветление.