„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за реконструкция и модернизация на железопътна линия Ниш-Димитровград – участък Просек (Сичево)-Димитровград

13 Окт. 2022

На 12.10.2022 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект:  Реконструкция и модернизация на железопътна линия Ниш-Димитровград – участък Просек (Сичево)-Димитровград. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 169 681 433, 21 евро. Срокът за изпълнение е 1276  календарни дни. Възложител е Акционерно дружество за управление на публичната железопътна инфраструктура: „Сръбска железопътна инфраструктура“. Договорът е финансиран от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и ще бъде изпълнен от CONSORTIUM  TRACE-CAF-START с партньори „Трейс Груп Холд“ АД /лидер/ и Consorzio Armatori Ferroviari S.C.p.A, Италия и Старт Инженеринг АД, Р България /партньори/.