„Трейс Груп Холд“ АД придоби 100% от капитала на „Трейс Билд“ ЕООД Белград

1 Юли 2022

„Трейс Груп Холд“ АД придоби 100% от капитала на „Трейс Билд“ ЕООД Белград. Стойността на сделката е 261 966 656 сръбски динара. Продавач е „Трейс Сърбия“ АД. След вписването в Търговския регистър на Р Сърбия на 30.06.2022 г. едноличен собственик на капитала на „Трейс Билд“ ЕООД е „Трейс Груп Холд“ АД.