„Трейс Груп Холд“ АД регистрира клон в Гърция

6 Март 2023

Във връзка с изпълнение на предстоящи инфраструктурни проекти, „Трейс Груп Холд“ АД на 03.03.2023 г. регистрира клон на дружеството в Общ електронен търговски  регистър на Гърция със следните идентификационни данни:

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД КЛОН ГЪРЦИЯ

Седалище: гр. Атина, бул. Сингроу 350, 17674

Уникален регистрационен код: 347386 от 03.03.2023

Сериен номер в Търговския регистър: 169177801001 от 03.03.2023

Уникален европейски идентификатор (EUID) ELGEMI.169177801001

Основен предмет на дейност: строителство на пътища и автомагистрали, строителство на жилищни проекти.