„Трейс Пътно строителство“ АД с договор за зимно поддържане в Стара Загора

6 Дек. 2018

„Трейс Пътно строителство“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, подписа договор за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти клас и част от Републиканската пътна мрежа III-ти клас в община Стара Загора през експлоатационния период на 2018 - 2020 год. Възложител е Община Стара Загора, а финансирането е осигурено от бюджета на общината. Стойността на договора възлиза на 800 000 лева. Договорът влиза в сила от 12.11.2018 г., а срокът за изпълнение е 30.03.2018 г.