Новини за акционери

16 Февр. 2017
Уведомяваме Ви, че в резултат на действаща  процедура за обратно изкупуване на акции, стартирала на 06.10.2014 г. / с удължаване на срока до  07.04.2017 г./, че за периода 10.01.2017 г. -  10.02.2017 г. „Трейс Груп Холд” АД е придобило общо 4 058 броя акции на средна цена 4, 90 лв. ,...
16 Ян. 2017
На 13.01.2017 г. в Търговския регистър по партидата на „Трейс Груп Холд“ АД бяха вписани новите обстоятелства във връзка с приетите от Извънредното общо събрание промени в структурата на управление на дружеството, което беше проведено на 02.01.2017 г. „Трейс Груп Холд“ АД промени  формата си за...
24 Ноем. 2016
„Трейс Груп Холд” АД свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 02.01.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. „Никола Образописов” № 12, при следния дневен ред: Преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за...
26 Окт. 2016
Уведомяваме Ви, че от 01.09.2016 г. „Трейс Груп Холд“ АД започна изплащането на дивидент за 2015 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към  06.07.2016 год. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът се изплаща  както следва: за...

Страници