Новини

Новини

4 Юли 2018
„Трейс Груп Холд“ АД е компанията, определена за изпълнител на обществена поръчка за „Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на бул. "България" от бул."Фритьоф Нансен" до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до мост над река Боянска”. Общата...
2 Юли 2018
През месец юни 2018 г. престижното списание „Мениджър” публикува статия за вижданията на председателя на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД - проф. Николай Михайлов, за развитието на корпоративната кадрова политика. Материалът е поместен в рубриката “Employer Branding 2.0.“, посветена на...
29 Юни 2018
На 21.06.2018 г. „Трейс Ямбол“ АД, дъщерно дружество, част от групата на „Трейс Груп Холд“ АД, подписа договор по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен на стойност 594 143,74 лв. лева без ДДС – Инженеринг на сграда с...
28 Юни 2018
На 28.06.2018 г. председателят на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов присъства на тържествената церемония по откриването на паметник на кан Тервел в Свети Влас. През август 2018 г. се навършват 1300 години от бележитата победа при Константинопол на...
21 Юни 2018
На редовното заседание на общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд” АД, което се проведе на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. беше взето решение за разпределение на дивидент за 2017 г. при следните условия: Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за изплащане на дивидент е в...
18 Юни 2018
С водосвет и пожелание за безаварийно пътуване, в присъствието на министър-председателя на Р България бе официално открит обходният път на Ахелой и четирилентовата отсечка от Поморие до курортния град. В словото си г-н Бойко Борисов сподели: „… Може би това е отсечката с най-много смъртни случаи....
15 Май 2018
Във връзка с изпълнение на обект „Разширение на Пречиствателна станция  за отпадъчни води и Пречиствателна станция за замърсени води Юг – Летище Рузине, Прага“ е налице съдебен спор между „Трейс Груп Холд“ АД и Възложителя, който достига 10% от собствения капитал на дружеството. Конкретният размер...
10 Май 2018
Тържествено и с водосвет бяха открити зони за отдих, детски и фитнес площадки в квартал „Тева” при изпълнението на проект: „Подобряване на градската среда в гр. Перник", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. Лентата прерязаха кметът на община Перник д-р Вяра Церовска и...
8 Май 2018
120 лекоатлети от Сърбия и България взеха участие в  „Гергъовденски пробег – Паметник 2018“ На Гергьовден, 6-ти май, в Димитровград се проведе първото издание на  състезание по лека атлетика, в което участваха ученици от  I-ви до XII-ти клас, както и мъже и жени. Трасето е с дължина 3100 м, като...
4 Май 2018
На 03.05.2018 г. в Централния регистър на Република Македония беше регистриран клон на „Трейс Груп Холд“  АД на територията на гр. Скопие. Предметът на дейност на „Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие включва: проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, жп...

Страници