Новини

Новини

19 Апр. 2018
„Трейс Груп Холд“ АД подписа на 17.04.2017 г. договор за «Доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“ с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата...
2 Апр. 2018
„Трейс Груп Холд“ АД започва строителството на обект: „Изграждане на северно платно на бул. „Тодор Каблешков” от ул. „Луи Айер” до ул. „Емилиян Станев” и изпълнение на строително-монтажни работи по бул. „Тодор Каблешков” от бул. „България” до ул. „Луи Айер” и от ул. „Емилиян Станев” до бул. „Черни...
21 Март 2018
На 20 март се състоя специалното издание на инициативата "Infrastructure Bulgaria Awards 2018" на "Градът Медиа Груп", част от календара на събитията на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Изграждането на софийското метро получи приза „Най- успешен инфраструктурен проект на...
9 Март 2018
„Трейс Груп Холд” АД влиза в групата на най-ликвидните дружества на Българската фондова борса, считано от 19 март 2018 г. На свое заседание, проведено на 08.03.2018 г.,  Съветът на директорите на БФБ-София АД реши в състава на основния борсов индекс SOFIX да влезнат „Трейс Груп Холд“ АД и  Холдинг...
7 Март 2018
На 27.02.2018 г. „Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за  „Поддръжане на пътища първи и втори клас на територията ЮГ 1 ( Ю1 ) – 547 км на територията на общините Куршумлия, Блаце, Прокупле, Мерошина, Житораджа, Ниш, Долевац, Алексинац, Ражан, Република...
23 Февр. 2018
На 05.02.2018 г. „Трейс ПЗП Враня“ООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, подписа договор за рехабилитация на общински път ОП 16, участък Лесковац - моста на  Южна Морава, град  Лесковац, Р Сърбия. Стойността на договора възлиза на 779 885,70 лева, като срокът за изпълнение на строителните...
22 Февр. 2018
„Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, подписа договор за  „Поддръжане на пътища първи и втори клас на територията ЮГ 2 (Ю2) – 482 км на територията на общините Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Гаджин Хан, Пирот, Република Сърбия“. Стойността на договора възлиза на...
21 Февр. 2018
„Трейс ПЗП Враня“ ООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, подписа договор за  „Поддръжане на пътища първи и втори клас на територия ЮГ 3 (Ю3) – 583 км на територията на общините Медведя, Бойник, Лебане, Лесковац, Власотинце, Църна Трава, Република Сърбия“. Стойността на договора възлиза на...
9 Ян. 2018
На 25.12.2017 г. „Трейс ПЗП Враня“ ООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД,  подписа договор за обект: „Изграждане на стоманенобетонен мост над река Власина в МЗ Конопница, Р Сърбия“. Възложител е община Власотинце, Република Сърбия, която финансира изпълнението на проекта. Стойността на...
9 Ян. 2018
Във връзка с оповестена информация за придобиване чрез публичен търг на недвижим имот в гр. София, ул. „Пробуда“ № 14, местност ПЗ „Илиянци – изток“ от  „Трейс Груп Холд“ АД Ви уведомяваме, че е допусната техническа грешка в стойността на имота. Цената, на която е придобит имота е 3 629 883, 20 /...

Страници