Новини

Новини

3 Ян. 2018
На 22.11.2017 год. „Трейс Груп Холд“ АД  подписа договор за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на улица  „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, гр.Смолян ” във връзка с изпълнение на Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари,...
3 Ян. 2018
На 14.12.2017 г. „Родопа Трейс“ ЕАД подписа договор за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на улица  „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, гр.Смолян“ във връзка с изпълнение на Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези,...
21 Дек. 2017
На 16.12.2017 г. „Трейс Груп Холд“ АД избра да отпразнува предстоящите коледни и новогодишни празници с пленителната криминална комедия на Теди Москов „Редки тъпанари“ на сцената на Младежкия театър „Николай Бинев“. Типично италианският неореалистичен сюжет на лентата „Неизвестни извършители“ (I...
20 Дек. 2017
На 19.12.2017 год. в Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията, е вписано преобразуване чрез вливане на дружествата „ТРЕЙС – БУРГАС“ ЕАД, ЕИК 200627706, „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД, ЕИК 203126472 и “ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД, ЕИК 204312832  в „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 833175762, което става...
20 Дек. 2017
На 18.12.2017г. „Трейс Груп Холд“ АД придоби чрез публична продан недвижим имот в гр. София, ул. „Пробуда“ № 14 със следното описание: Поземлен имот, находящ се в гр. София, район Сердика, ул. „Пробуда“ № 14, съставляващ имот с планоснимачен номер 517, от квартал 2, по плана на гр. София, местност...
12 Дек. 2017
„Инфра Комерс“ ЕООД клон Белград е регистриран с идентификационен номер 29507490 и ЕИК 110364127 на 06.12.2017 г. в Търговския регистър на Р Сърбия. Адресът му на управление е локализиран в гр. Белград, бул. „Княз Милош“ № 9, ет. 5. Предметът на „Инфра Комерс“ ЕООД клон Белград е свързан с...
24 Ноем. 2017
По повод публикации и коментари по отношение реконструкцията на бул. „Дондуков“ и направените оценки по отношение работата на инженерите и строителите, "Трейс Груп Холд“ АД излиза със следната позиция: Холдингът приема възможностите граждански сдружения да следят и коментират извършването на...
9 Ноем. 2017
На 02.11.2017 г. в Търговския регистър по партидата на „Пи Ес Ай“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, бяха вписани обстоятелства във връзка с промени в управлението, наименованието, седалището и адреса на управление на дружеството. Наименованието се променя от „Пи Ес Ай“ АД на  „Трейс...
3 Ноем. 2017
Символична първа копка с пожелание за успех и спорна работа даде началото на строителството на обходния път на град Ахелой, част от първокласния път I-9 Слънчев бряг – Бургас. Отсечката е с дължина 4,5 км, на стойност  около 23,2 млн. лв (с вкл. ДДС). Проектът се финансира изцяло от републиканския...
3 Ноем. 2017
Проектът за основен ремонт на обекти на градската среда на Плевен е по проект: „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, Позиция №1 - „Част от централната пешеходна зона и ландшафт - Градска градина”. Договорът се изпълни от Обединение „Градска среда Плевен" с водещ партньор „Трейс Груп...

Страници